Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 14/06/2022 11:38

Anh
mang Thánh giá trong lòng
Đời anh
chưa
mặc áo dòng
đâu em!
Không là linh mục của em
Xin
em đừng có làm chiên
ngoan hiền

Anh
mang Thánh giá
trong tim
Không là linh mục
để
em cúi quỳ
Xin em
bớt
chút nhu mì
Cho
tay khao khát
ôm ghì với anh…

Anh
mang Thánh giá
trong anh
Cầu xin
ơn phước an lành
cho em
Anh là thi sĩ của em
Làm thơ
bằng
tiếng con tim
lòng người

Anh
mang Thánh giá
trong đời
Khóc sầu non nước ngập trời điêu linh
Nhiều khi
anh
viết thơ tình
Để
làm thi sĩ
của
mình em thôi.


14.6.19