15.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 09/01/2022 17:27

Pancha Sila पंचा सिला

I observe, refraining from killing any living beings.
I observe, refraining from taking what does the owner not give.
I observe, refraining from committing sexual misconduct.
I observe, refraining from telling lies.
I observe, refraining from taking any intoxicant or drug.

Ngũ giới hạnh

Nguyện, không giết hại chúng sinh.
Nguyện, không lấy của bất minh vào mình.
Nguyện, không phạm việc ái tình.
Nguyện, không gian dối với mình với ai.
Nguyện, không chuốc lấy mê say.


9.1.22

Bài thơ lục bát phỏng dịch từ bản khắc trên văn bia “Pancha Sila” đặt tại thánh địa Phật giáo Lumbini (Lâm Tỳ Ni) xứ Nepal, là nơi Đức Phật đản sinh. Đó là năm giới mà bất kỳ ai cũng đều phải làm lễ tiếp nhận trước khi được trở thành Phật tử.