Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/09/2020 20:35, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê vào 01/07/2021 20:46

Đứng lên sóng dậy đất bằng
Vung tay trút hết hờn căm giặc thù
Hồn dân tộc buồn đã lâu
Một lần rực cháy ngàn thu chiếu ngời.

Soi trang sử tỏ mặt người
Thương thêm xương máu bao đời cha ông
Khơi lên ngọn lửa Diên Hồng
Xứng danh nòi giống con rồng cháu tiên.

Vai mang sử sách lưu truyền
Chân đi theo bước chí nguyền tiên vương
Hùng tâm thế nước quật cường
Núi sông gầm mở từng trang sử hùng.

Ngày xưa bao đấng anh hùng
Chân mang giày cỏ vượt trùng băng sông
Đằng giang xưa máu còn hồng
Nước Nam là giống Lạc Hồng chưa quên!


3.3.17

Câu đối “Đằng giang tự cổ huyết do hồng” (Đằng giang xưa máu còn tanh đến giờ) của sứ thần Giang Văn Minh (1573-1638) dùng để đối lại câu “Đồng trụ chí kim đài dĩ lục” (Trụ đồng nay đã rêu xanh) của vua Sùng Trinh nhà Minh.