24.50
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2013 20:33

明真如性海,
金詳譜照通。
恉道成正果,
覺悟証真空。

 

Kệ

Minh chân như tính hải,
Kim tường phổ chiếu thông.
Chỉ đạo thành chính quả,
Giác ngộ chứng chân không.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Chân sáng như tính biển
Sắc vàng rộng chiếu thông
Chí đạo thành quả lớn
Giác ngộ đạt chân không

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chân sáng như tính biển khơi,
Sắc vàng rộng chiếu thông nơi chân trời.
Chí đạo thành quả lớn rồi,
Chân không giác ngộ đạt thời thành công.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời