27/10/2021 08:21Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kệ

Tác giả: Minh Hành thiền sư - 明行禪師

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 21/04/2013 20:33

 

Nguyên tác

明真如性海,
金詳譜照通。
恉道成正果,
覺悟証真空。

Phiên âm

Minh chân như tính hải,
Kim tường phổ chiếu thông.
Chí đạo thành chính quả,
Giác ngộ chứng chân không.

Bản dịch của Phạm Đình Nhân

Chân sáng như tính biển
Sắc vàng rộng chiếu thông
Chí đạo thành quả lớn
Giác ngộ đạt chân không
Nguồn: Lời di huấn (Phật giáo và những bài kệ truyền pháp), Phạm Đình Nhân, NXB Văn học, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Hành thiền sư » Kệ