Giờ đây đau đớn nghẹn lời
Chợt nghe tiếng nguyện từ nơi âm thầm
Nghe chăng em? Chốn xa xăm
Liệu em bay thoát tối tăm mịt mùng?

Mắt em đượm vẻ yên bình
Liệu rồi vượt nổi cực hình bóng đêm?
Anh mơ lại được nhìn em
Từ trong quá khứ êm đềm về đây

Gần thêm gần nữa chốn này
Cho anh nhìn được phút giây em cười
Nghe em buông tiếng thở dài

Mắt anh ghé sát mày ngài mắt em
Như xưa tình tự trong đêm
Mất em mãi mãi, yêu em ngàn đời


Tù và buồn vọng nẻo đồi/ Tuyển thơ Mihai Eminescu/ Thứ Dân dịch, NXB Văn học 1992
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)