Bóng đêm trao cho anh
Giấc mơ em đẹp đẽ
Mơ bỗng liền tan biến
Khi mới đặt lên môi
Anh là bờ, em là dòng nước chảy
Anh ôm em, em liền chảy mất
Vòng tay em ngon giấc
Trong vòng tay của anh
Đêm trong vòng tay em
Là trong đêm của anh
Em như đá cuội trơn
Nước kia không giữ nổi
Anh đi trong đêm tối
Mang nặng giấc mơ em
Luôn cất cánh bay lên
Như nước anh ôm em
Nhưng sao không giữ nổi
Nước xói mòn nghiệt ngã
Em cứ phải xa anh
Người theo em mãi mãi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)