(Trong giấc ngủ tôi mơ thấy bài thơ này)

Một người tôi yêu từng đưa tôi
một chiếc hộp chứa đầy bóng tối.

Phải mất nhiều năm tôi mới hiểu
rằng đây cũng là một món quà.