Cuối phố cây bàng đứng đợi xuân
Cành non nhựa ứ búp xanh ngần
Lá bàng năm cũ bay theo gió
Em dắt xuân về theo bước chân

Xao xuyến trời xanh xao xuyến thơ
Những lời nửa ý những cơn mơ
Thời gian không cũ niềm mong nhớ
Lòng vẫn trinh nguyên nỗi đợi chờ

Bước chân em đến thì xuân đến
Em ngỡ như là búp lá xuân
Mùa xuân chợt đến không hò hẹn
Mà anh đã đợi biết bao lần


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]