Đăng ngày 22/05/2020 07:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi @ MINH HÙNG PY vào 24/05/2020 10:52, số lượt xem: 643

Chúa Chổm trong thời buổi loạn ly
Bộ hành lưu lạc sống hàn vi
Quán cơm ăn chịu tay vừa ký
Hàng rượu uống lì vách đã ghi
Hiện tại nước nhà vay vượt luỹ
Tới đời con cháu trả bằng chi
Miếu đền xây dựng rồi hoang phí
Thờ lậu Trang Tông để nợ ỳ! (1)

Tuy Hoà, 10/8/2017
(1) Giai thoại về Chúa Chổm tức Lê Duy Ninh sau này là vua Trang Tông đầu triều Lê Trung Hưng.