Ngơ ngẩn đêm thu dạo phố lầu
Nhìn trăng, ngóng nhạn luống niềm đau
Nở bông cúc trắng nơi bờ sậy
Rụng lá phong vàng cuối bãi lau
Cách biệt phương trời tim quặn thắt
Thềm tây cô lẻ tủi dòng châu
Chạnh lòng ôm hận sầu bi khúc
Réo rắt đàn tỳ cuộc bể dâu!

Tuy Hoà, 10/10/2017
Hoạ theo một bài thơ cổ phong khuyết danh.