Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: tình (1416)
Đăng ngày 10/03/2015 06:42, số lượt xem: 635

Ánh hồng rạng rỡ cuối trời Đông
Phát nắng ban mai sưởi ấm nồng
Thích thú sinh linh Trời cứu giúp
Âm thầm vạn vật Đất trơ không.
Hồng Đông đến lại vùng sương giá
Tây Tịch xa lìa chốn nắng thông
Cha mẹ sớm chiều luôn ấp ủ
Muôn loài sinh vật vẫn hằng trông.