Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1412)
Đăng ngày 20/05/2017 16:49, số lượt xem: 344

Tưởng là giếng mộng đủ sâu
Nào hay cạn lớt, uổng bao dây thừng.

Lòng chân thật yêu thương trao trọn
Đốt hồng lên hảo mộng dài lâu
Ươm tình dỗ đến mai sau
Lòng thương chín tới ngàn sao dâng người.

Thơ dạo đó muôn lời tha thiết
Cõi trần gian nhận biết tình ta
Thơm hương ngát mộng la đà
Ấp yêu dáng ngọc đượm đà trong tim.
…………
Bỗng rồi vụt mất cánh chim
Ngoái thương lối cũ, mê chìm, phượng ơi!