Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Tam Quốc)
1 bài thơ
Tạo ngày 05/01/2019 20:48 bởi tôn tiền tử
Mâu Tập 繆襲 (186-245) tự Hy Bá 熙伯, người huyện Lan Lăng, quận Đông Hải thời Tam Quốc, làm quan nhà Tào Nguỵ đến chức thượng thư.