33.67
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Hàn Quốc Vũ (1780 bài)
- Thuỵ Thảo (34 bài)
- Trần Kim Thanh (127 bài)
- Chu Minh Vũ (4 bài)
- Nguyễn Anh Vũ (7 bài)
Tạo ngày 11/07/2019 05:29 bởi hongha83
Linh Chi (1979-) tên thật là Nguyễn Trọng Thắng, là nhà thơ, dịch giả.

Tác phẩm:
- Mộng thi nhân (thơ, NXB Hội nhà văn, 2015)
- Bông hoa bên cửa (thơ, NXB Hội nhà văn, 2017)
- Linh hồn tượng đá (thơ, NXB Hội nhà văn, 2017)