Thêm một lần
Trên trời
Bay lượn những đàn chim

Chim sẻ
Chim ri
Chim câu
Nhưng coi chừng, dù sao vẫn còn giới hạn
Còn mốc
Còn rào
Còn cổng

Này các chú chim
Đừng quay cuồng như những thằng điên
Vai kề vai
Tập hợp lại
Các chú làm cái gì đi chứ!

Nhưng chúng vẫn quay
Chúng làm ồn đến nỗi
Như trên trái đất này
Không còn ai dìu dắt nữa

Thật là rầy!
Thật là khóc được!
Không ai ngăn chúng hết
Chúng bay như từ buổi sơ khai
Trăm nghìn năm về trước
Được rồi!
Tôi sẽ can thiệp
Tôi sẽ ra lệnh bằng ra-đi-ô
Nhưng
Tôi không thể
Xen vô
Tôi chỉ đứng im
Để ngắm


Nguồn: Thơ Liên Xô, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)