Con người
Nói chung
Đòi hỏi ít
Nhưng cho lại rất nhiều

Con người
Có thể chịu đựng nhiều thử thách
Nóng bức, đói khát
Bệnh tật, ốm đau
Vẫn cùng nhau

Nhưng nếu những tiếng nổ cứ tiếp theo tiếng nổ
Cái địa ngục này sẽ ngấy lên tận cổ
Cả những người kiên nhẫn nhất trên đời

Con người
Nói chung
Biết còn quá ít
Nhưng họ cảm thấy ngay bằng máu thịt:
Nếu ở một nơi nào đó con người bị đóng đinh
Có người da đen bị treo cổ, hành hình
Và lúc đó con người sẽ biến thành bụi đất
Tất cả những kẻ nào ưa bạo lực
Chúng sẽ bị xoá ngay khỏi cuộc đời
Chúng đâu phải con người!

Con người
Nói chung
Rất ít tin
Vào bùa chú và những trò quỷ thuật
Họ đo cuộc đời bằng những thước đo rất thật
Bằng cân, bằng phuntơ
Bằng mét, bằng áctơ
Hệ đo khác họ còn chưa biết đến

Con người
Nói chung
Rất khiêm tốn
Nhưng cũng khá là to lớn!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)