Em vẫn sống
Em vẫn sống!
Không lửa nào đốt được em
Em vẫn sống
Như cỏ không có quyền phai
Em sẽ còn xanh dưới tuyết
Và còn dai hơn cỏ biếc
Trên mộ anh em sẽ đứng vươn lên
Và anh đã vĩnh biệt
Em vẫn sống đời đời
Đừng nói em ơi
Đừng trả lời, chỉ cần
Em gật đầu đồng ý
Em cười đi
Hãy dừng lại những bài diễn văn vô lý
Em vẫn sống
Em là sự công bình
Em là niềm an ủi và sự huỷ hoại của anh
Mỗi giờ trên trái đất
Là giờ chiến thắng của em


Nguồn: Thơ Liên Xô, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1960
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)