Đã xây dựng không ít nhà cao tầng
Thật đáng khen điều đó
Nhưng con người còn muốn nhà cao hơn
Tốt hơn những ngôi nhà nọ

Sách được viết càng ngày càng hay
Khó lòng ai đọc hết
Nhưng con người còn muốn sách tốt hơn
Hay hơn những gì đã viết

Các giác quan đã nhanh nhạy hơn nhiều
Không phải năm mà sáu
Nhưng con người còn muốn thêm giác quan
Để biết cái hay, điều xấu

Để khám phá đường đi, tìm tài nguyên
Còn nằm sâu đâu đấy
Thay giác quan thứ sáu có hôm nay
Sẽ là giác quan thứ bảy

Nhưng giác quan thứ bảy ấy là gì?
Hiểu thế nào cũng được
Cũng có thể đấy đơn giản là ta
Có khả năng nhìn thấy trước!


Nguồn: Thơ Nga chọn lọc (dịch), Thái Bá Tân, NXB Giáo dục, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)