23/09/2023 04:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Thêm một lần...”
“И снова в небе вьются птицы...”

Tác giả: Leonid Martynov - Леонид Мартынов

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 13/02/2017 08:03

 

Nguyên tác

И снова
В небе
Вьются птицы:
Синицы,
Голуби,
Стрижи…
Но есть же все-таки границы,
Пределы, точки, рубежи!
Эй, вы!
Бессмысленно не вейтесь!
Равняйтесь там к плечу плечо,
На треугольники разбейтесь,
Составьте что-нибудь еще!
Но все же
Мечутся,
Виляют
И суматоху развели,
Как будто бы не управляет
Никто решительно с земли.
Неутешительно!
Печально!
Выходит, что управы нет.
Летают, как первоначально
Тому назад сто тысяч лет!
Довольно!
Я сказал: вмешаюсь!
По радио я прикажу.
И все ж
Вмешаться не решаюсь;
Остановился
И гляжу!

Bản dịch của Tế Hanh

Thêm một lần
Trên trời
Bay lượn những đàn chim

Chim sẻ
Chim ri
Chim câu
Nhưng coi chừng, dù sao vẫn còn giới hạn
Còn mốc
Còn rào
Còn cổng

Này các chú chim
Đừng quay cuồng như những thằng điên
Vai kề vai
Tập hợp lại
Các chú làm cái gì đi chứ!

Nhưng chúng vẫn quay
Chúng làm ồn đến nỗi
Như trên trái đất này
Không còn ai dìu dắt nữa

Thật là rầy!
Thật là khóc được!
Không ai ngăn chúng hết
Chúng bay như từ buổi sơ khai
Trăm nghìn năm về trước
Được rồi!
Tôi sẽ can thiệp
Tôi sẽ ra lệnh bằng ra-đi-ô
Nhưng
Tôi không thể
Xen vô
Tôi chỉ đứng im
Để ngắm
Nguồn: Thơ Liên Xô, Nhiều người dịch, NXB Văn học, 1960

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Leonid Martynov » “Thêm một lần...”