Xuân đã về vào mùa bình thường.
Mùa xuân là mùa của yêu đương.
Mọc bên đường có cây thông thường gặp,
Làm tổ trên cây một bầy quạ.

Thế thì sao? Thông nào chả là thông,
Quạ ở đâu cũng là chuyện bình thường.
Nhưng trong bầy quạ thường, có một con trông khác,
Bạn có biết, nó là quạ trắng!!!

Không có quạ trắng, bạn nói tôi hay,
Ai có thể nhận ra được bầy quạ xám đây?
Mà từ trời cao lũ mùa xuân đổ xuống,
Bạn có biết, là do tuyết tan đấy.