Anh đừng hỏi em bao nhiêu tuổi,
Tuổi của em không trùng khớp tâm hồn.
Anh đừng khen động viên làm em càng nao nức,
Đừng vội có lời tổng kết cho xong.
Tất các buổi rạng đông em chưa đón hết,
Em chưa hưởng trọn các chiều hoàng hôn.
Em không trả lời các câu hỏi chính -
Em sống thế nào, có hạnh phúc không?
Anh đừng hỏi em bao nhiêu tuổi...
Em bỏ lại trong quá khứ mọi ảo ảnh của em,
Đã xa hẳn bến bờ xưa cũ,
Để quay tròn trong vũ điệu van xơ.
Em đang ước bay lên trời sao nữa,
Vẫn tin vào sự chân thật của bạn bè,
Và hy vọng vẫn hoàn toàn chưa muộn
Đặt niềm tin anh vừa ngỏ lời yêu...