Mặt trăng nhô ra trên ngọn thông
Rồi ẩn vào trong mây đen mất hút.
Đã bao tháng ngày trôi qua từ thu ấy,
Không một lần em mơ thấy gặp anh

Em mong gặp anh nhanh,
Mà không thể thành hiện thực,
Vì bệnh mất ngủ đêm đêm gõ cửa
Không để em ngủ ngon.