Anh hãy quay ngược kim đồng hồ đi,
Về năm phút, một ngày, một năm chẵn.
Anh hãy quay ngược kim đồng hồ đi,
Cho năm nay trôi qua thêm lần nữa.
Cho tháng giêng phủ tuyết kín trong vườn,
Vẽ cây cọ trên kính mờ cửa sổ.
Anh hãy quay ngược kim đồng hồ đi,
Và trở lại tìm em ngay nhé.
Nhưng kim đồng hồ, kim đồng hồ
Dù có gọi hay là không gọi nữa,
Nhưng kim đồng hồ, kim đồng hồ
Vẫn quay đúng vòng tròng khép kín.
Đôi ta quên gì đó lần yêu xưa,
Mà tình yêu không bao giờ, không bao giờ quay lại.
Anh hãy quay ngược kim đồng hồ đi,
Về lại lúc ta giận hờn và cãi cọ,
Anh hãy quay ngược kim đồng hồ đi,
Về buổi nói chuyện hai ta lần cuối.
Trên mặt số, thì cứ để cầu may,
Kim dừng lại ở những ngày xưa cũ,
Anh hãy quay ngược kim đồng hồ đi
Và hãy lại yêu em như ngày mới.