Thông tin cơ bản

Tên đăng ký: Lệ Đắng
Cấp độ: Thành viên thường
Ngày đăng ký: 15/03/2014 01:17
Số lần thông tin được xem: 2563
Số bài đã gửi: 216

Những bài thơ mới của Lệ Đắng

 1. Lên đường tìm quên 19/11/2016 03:04
 2. Hai ngày yêu 08/11/2016 21:36
 3. Muốn 08/11/2016 10:36
 4. Hạt mưa 28/06/2014 08:24
 5. Em sẽ cố quên anh 13/06/2014 23:49
 6. Anh cũng mừng 13/06/2014 23:49
 7. Chẳng phải của nhau 13/06/2014 23:49
 8. Nhìn lại đi em 13/06/2014 23:48
 9. Trả lại em 13/06/2014 23:48
 10. Giọt sầu vương 13/06/2014 23:42
 11. Tự tin 01/06/2014 18:39
 12. Mạng hỏng 01/06/2014 11:31
 13. Tự tin 01/06/2014 00:50
 14. Dậy đi em 23/05/2014 16:22
 15. Đêm 23/05/2014 16:22
 16. Hạ buồn 23/05/2014 16:22
 17. Lệ em 23/05/2014 16:21
 18. Cay đắng 23/05/2014 16:21
 19. Xin lỗi 23/05/2014 16:20
 20. Dừng bước người ơi 23/05/2014 16:20

Những bài thơ mới gửi trên thư viện

Chưa gửi bài thơ nào!

Những chủ đề diễn đàn mới tham gia

 1. Thơ Lệ Đắng 22/11/2016 18:27
 2. Thơ hai dòng - Tập 2 12/04/2014 16:28
 3. Thơ Nguyên An 01/04/2014 11:28
 4. Những câu thơ ta thích, ta yêu! 30/03/2014 19:53
 5. Thơ tình Quang Chính 27/03/2014 04:10