Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2014 16:21, số lượt xem: 327

Thương thay số kiếp con đò
Bến trong bến đục biết đo bến nào.
Sông sâu ai chọc được sào
Trời giông mưa bão ai nào dám đi.

Ngàn năm tình vẫn khắc ghi
Bạc vàng nhung gấm xá gì hỡi anh.
Mây trời còn đó trong xanh
Mộng duyên đứt đoạn em đành bước sang.

Tre non còn để đan sàng
Chứ khi già guộc ai mang ra dùng.
Duyên mình chẳng thể sánh chung
Tuổi xuân em lỡ ai cùng bước đây.

Anh thì xa tít trời mây
Biết đâu đau đớn lòng này hỡi anh.
Duyên ta mộng đẹp chẳng thành
Hẹn nhau kiếp khác chung manh chiếu nhà.

Kiếp này duyên lắm phong ba
Làm thân con gái phấn hoa nhanh tàn.
Thôi đành mắt lệ chứa chan
Mong anh hiểu rõ hai hàng lệ em.