Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/05/2014 16:20, số lượt xem: 391

Tình ta thắm thiết bao ngày
Cớ sao giờ lại chia tay hỡi người.
Nào ai mang lỗi ở đời
Mà nay người lỡ bước rời gót chân.

Vì đâu tham phú phụ bần
Tiền tài danh vọng có gần vui chăng.
Mong sao người thấu hiểu rằng
Ở đời lẽ sống bạc vàng khó mua.

Lời khuyên tôi chẳng dư thừa
Cớ sao người lại bán mua chữ tình.
Lỡ đâu gặp quỷ thành tinh
Sở Khanh truyền kiếp thân mình sẽ đau.

Xã hội lắm kẻ sang giàu
Thích vui duyên mới nhưng đâu chung tình.
Rồi sau cô lẻ một mình
Có than có khóc thì tình cũng đau

Người ơi dừng bước mau mau
Sống đời vui vẻ sang giàu xá chi.
....