44.50
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
6 bài thơ
Tạo ngày 16/08/2008 08:45 bởi hongha83
Lưu Trùng Dương (1930-2014) tên thật là Lưu Quang Luỹ, sinh tại thành phố Đà Nẵng trong một gia đình có dòng máu văn hoá nghệ thuật. Ông là em của nhà thơ, soạn giả Lưu Quang Thuận và chú ruột nhà thơ, nhà viết kịch Lưu Quang Vũ. Ông còn có các bút danh Trần Hướng Dương, Trần Thế Sự, Lưu Ly… Ông tham gia cách mạng từ rất sớm, vào bộ đội đi chiến đấu sát cánh với nhân dân khu V và Tây Nguyên trong suốt hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Đà Nẵng, nguyên Phó chủ tịch thường trực, Bí thư Đảng Đoàn Hội Văn nghệ Quảng Nam – Đà Nẵng, Tổng thư ký Hội Văn nghệ TP Đà Nẵng. Ông qua đời ở tuổi 84 tại nhà riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh lúc ngày 9/10/2014 sau hai năm bệnh do già yếu.

Đến nay ông đã có nhiều tác phẩm, trong đó có 19 tập…