Anh đọc ngày nào trong sách:
Màu tím là màu nhớ nhung...
Từ bữa đôi ta xa cách:
Màu nào cũng nhớ cũng mong!

Màu huệ trắng nhắc áo em
Màu hồng tươi nhắc môi em
Liễu xanh dài nhắc tóc em
màu cờ đỏ càng nhắc em...

Quê hương bao nhiêu màu sắc
Nhớ em: thương bấy nhiêu màu
Như nhìn đôi mắt thẳm sâu
Anh thấy màu trời sắc biển...


Núi rừng Thanh Hóa, mùa thu 1960