Nhành khô trụi lá đã đâm chồi
Cánh én bay về từ núi khơi
Như thư tin báo mùa xuân tới
Náo nức trong lòng, chim én ơi


Nguồn: Di cảo, Lưu Quang Vũ, NXB Lao động, 2008