10/12/2021 00:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Én

Tác giả: Lưu Quang Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 27/08/2013 18:23

 

Nhành khô trụi lá đã đâm chồi
Cánh én bay về từ núi khơi
Như thư tin báo mùa xuân tới
Náo nức trong lòng, chim én ơi
Nguồn: Di cảo, Lưu Quang Vũ, NXB Lao động, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Quang Vũ » Én