Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2009 19:13

秋夜聞笛

天清雲白靜秋江,
登外誰家笛數腔。
莫唱江山舊時曲,
恐傷離客臥蓬窗。

 

Thu dạ văn địch

Thiên thanh vân bạch tĩnh thu giang
Đăng ngoại thuỳ gia địch sổ xoang
Mạc xướng giang sơn cựu thời khúc
Khủng thương ly khách ngoạ bồng song

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoa Bằng

Mây trắng, trời xanh, thu lặng sông
Sáo ai, ngoài đọi, dặt dìu xoang
Non sông khúc cũ xin đừng tấu
Kẻo não lòng ai nằm trong bồng


Nguồn: Danh nhân Hà Nội (Tập II)/ NXB Hà Nội, 1976.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trắng mây, thu lặng trời xanh,
Nhà ai sáo dặt dìu xoang vẳng ngoài.
Khúc non sông chớ tấu hoài,
Kẻo buồn lòng khách nằm dài lều tranh.

11.00
Trả lời