30/01/2023 19:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu dạ văn địch
秋夜聞笛

Tác giả: Lý Văn Phức - 李文馥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2009 19:13

 

Nguyên tác

天清雲白靜秋江,
登外誰家笛數腔。
莫唱江山舊時曲,
恐傷離客臥蓬窗。

Phiên âm

Thiên thanh vân bạch tĩnh thu giang
Đăng ngoại thuỳ gia địch sổ xoang
Mạc xướng giang sơn cựu thời khúc
Khủng thương ly khách ngoạ bồng song

Bản dịch của Hoa Bằng

Mây trắng, trời xanh, thu lặng sông
Sáo ai, ngoài đọi, dặt dìu xoang
Non sông khúc cũ xin đừng tấu
Kẻo não lòng ai nằm trong bồng
Nguồn: Danh nhân Hà Nội (Tập II)/ NXB Hà Nội, 1976.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Văn Phức » Thu dạ văn địch