Tôi tình cờ gặp anh
Giữa chiều long lanh nắng
Hà thành chơm chớm lạnh
Gió thu lùa mênh mang

Anh
   nói
       cười
            mắt anh
Tôi thấy sự tan tành
Còn nhiều hơn đổ vỡ

Ai  
 trong chúng ta hoảng sợ
        Có lẽ chính là tôi
Kẻ  
    chưa hề biết sợ


11/2006 LVT

Nguồn: Chảy trong mạch đất (thơ), NXB Hội nhà văn, 2004.