宿桐廬江寄廣陵舊遊

山暝聞猿愁,
滄江急夜流。
風鳴兩岸葉,
月照一孤舟。
建德非吾土,
維揚憶舊遊。
還將兩行淚,
遙寄海西頭。

 

Túc Đồng Lư giang ký Quảng Lăng cựu du

Sơn minh văn viên sầu,
Thương giang cấp dạ lưu.
Phong minh lưỡng ngạn diệp,
Nguyệt chiếu nhất cô chu.
Kiến Đức phi ngô thổ,
Duy Dương ức cựu du.
Hoàn tương lưỡng hàng lệ,
Dao ký hải tây đầu.

 

Dịch nghĩa

Trong núi âm u nghe tiếng vượn sầu thảm
Sông mênh mông ban đêm nước chảy xiết
Gió thổi lá hai bên bờ xào xạc
Ánh trăng chiếu một chiếc thuyền lẻ loi
Kiến Đức không phải là quê hương của ta
Duy Dương nhớ là nơi ta từng du ngoạn qua
Xem ra hai hàng lệ đành
Hướng đến xa xa Quảng Lăng đầu mé tây


Sông Đồng Lư ở phía nam huyện Đồng Lư, tỉnh Chiết Giang. Quảng Lăng ở huyện Giang Đô, tỉnh Giang Tô.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Núi thẳm vượn kêu sầu
Sông đêm lạnh chảy mau
Cây bờ làn gió động
Thuyền chiếc bóng trăng thâu
Kiến Đức ngoài quê quán
Duy Dương nhớ bạn bầu
Xin đem đôi ngấn lệ
Xa gửi Hải Tây Đầu


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Núi mờ, nghe vượn buồn kêu,
Dòng sông lạnh chảy xiết đều trong đêm.
Lá cây xào xạc bờ bên,
Vầng trăng soi xuống con thuyền đơn côi.
Phải đâu Kiến Đức quê tôi,
Duy Dương, nhớ lại một thời đến chơi.
Hai hàng nước mắt tuôn rơi,
Hải Tây Đầu, gửi về nơi xa vời...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Non mờ vượn hú nỉ non
Sông đêm lạnh lẽo nước buồn chảy mau
Gió khua xào xạc bờ lau
Thuyền con soi bóng trăng gầy lẻ loi
Bạn xưa cách trở xa xôi
Còn đây nào phải là nơi quê mình
Xin đôi dòng lệ để dành
Chốn xa gởi đến thoả lòng nhớ nhung

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Núi âm u vượn kêu thảm thiết
Sông mênh mông chảy xiết ban đêm
Gió lùa xào xạc hai bên
Ánh trăng chiếu một con thuyền lẻ loi
Kiến Đức không là nơi thân mật
Chỉ Duy Dương mới thật xưa chơi
Nhỏ hai hàng lệ xong rồi
Gửi về đầu biển xa vời phía tây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vượn buồn hú vọng núi đồi
Sông xanh đêm nước vội trôi
Lá hai bên bờ gió thổi
Thuyền đơn ánh trăng chiếu rọi
Kiến Đức chẳng phải quê tôi
Duy Dương nhớ bạn rong chơi
Hai hàng lệ dài thương nhớ
gởi đầu biển tây xa vời.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Non mờ vượn hú thảm sầu,
Mênh mông sông nước chảy mau đêm dài.
Hai bờ xào xạc gió lay,
Ánh trăng soi chiếc thuyền chài cô đơn.
Kiến Đức không phải quê hương,
Nhớ nơi du ngoạn Duy Dương ta từng.
Hai hàng lệ đành xót thương,
Xa xa hướng đến Quảng Lăng tây ngoài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời