Đêm động biển dạt vào ghềnh đá
Một trái rừng sóng dâng
Hồi hộp quá trái như đang thở

Đảo trưởng nhặt nâng niu thương nhớ
Phải rừng ơi quà tặng của rừng đây
Đảo xin nhận, ươm niềm hi vọng

Ngày hưởng nắng đêm trăng lồng lộng
Trái rừng khuya biết thở, thở thật êm
Vòng tay lính ru hời lưng chừng sóng

Thở thật khẽ qua một tuần trăng
Thở rất khẽ qua mùa biển động
Trái rừng ơi cựa nắng nảy mầm

Đảo trưởng ngắm mầm non rơi nước mắt
Họ nhà bàng đảo trưởng gọi bàng vuông
Cánh lính trẻ nghe bàng rơi nốt nhạc

Trái bàng vuông ơi trái bàng xanh
Khắp các đảo bàng mọc như hàng lính
Sóng điểm danh nao nức lá cành.


Nguồn: Trang Hội Nhà văn Việt Nam, ngày 16-4-2015