14.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 22/03/2009 06:38

Lung linh trong vô cực cuộc đời
Những giới hạn ngỡ chẳng sao nhận thấy
Chạy song song với số phận mỗi người

Có giới hạn tựa dao sắc lật ngửa
Bàn chân nào can đảm vượt lên?
Máu đã chảy thấm vào đất như lửa

Có cái chết bia đá còn bất tử
Hiển nhiên thôi khi sống đớn hèn
Bước thứ nhất đã lùi vào quá khứ

Chạy song song với số phận mỗi người
Có giới hạn chỉ trái tim nhận rõ
Nên đất đai vô giá dưới mặt trời


Nguồn: Ánh sáng đời cây/ NXB Hội Nhà Văn, 2007.