Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2023 22:39, số lượt xem: 71

Mấy năm tạ lỗi cùng trăng
Giờ đây đã gặp bóng Hằng “Thiên thai”
Tôi về thưa bóng đường dài
Em đi bỏ lại hoa lài ngát thơm.

Mấy năm tạ lỗi chiều hôm
Sáng đêm thức giấc mộng đom đóm buồn
Hoa xinh - mắt ước - mưa nguồn
Dù sao cánh Ngọc chuồn chuồn đem theo.

Mây trời an giấc cheo leo
Tôi ngồi ngắm cảnh lòng treo nỗi sầu
Cánh chim bát ngát trên đầu
Gió mây đưa rước nàng dâu về trời.

Mấy năm tạ lỗi với đời
Không sao nói hết một lời yêu nhau.