Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/02/2023 02:15, số lượt xem: 708

Đêm nay mưa kéo rợp trời
Đường đi nho nhỏ một thời nhớ em.

Mưa rơi mưa ướt bên thềm
Đêm nay ai sẽ đưa em ra về.

Đưa em đến cổng hẹn thề
Qua mau cảnh cũ một bề an thân.

Bây giờ thấp thoáng xa gần
Bây giờ tôi chẳng một lần đưa em.