Chưa có đánh giá nào
8 bài thơ
Tạo ngày 05/02/2023 15:18, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 19/02/2023 22:27 bởi Lê Nguyên Thử Trí, số lượt xem: 215
Anh thích em như mê Hàn Mặc Tử
Đã mê rồi thì chẳng sợ câu yêu
Anh là trăng sáng ru em ngủ
Ru mãi ngàn năm mỗi sáng chiều

 

Phần I: Mê em như trăng

Phần II: Tưởng nhớ

Phần III: Trường ca