Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2023 22:41, số lượt xem: 106

Hoa lòng nở rộ bóng hoàng hôn
Khuất nẻo đường xa mất cả hồn
Mây nước nay đâu sao chẳng thấy
Bạn bè xa lắc chốn tiền đồn.

Với hơn ai hiểu cho ta cả
Chỉ có một mình ngắm mộ chôn
Có lẽ tình thần đường héo tổn
Mưa về réo rắt dưới mành tôn.