trái tim tôi là chiếc đồng hồ automatic
mỗi ngày không cần lên giây
cũng bắt đầu sự sống
kim ngắn chỉ mây kim dài chỉ sóng
mỗi con số là một hình bóng
ám ảnh kiếp người
có lúc buồn quá muốn ném lên trời
chiếc đồng hồ cũ rích
vỡ tan tành
tôi bỏ nhà đi tìm sự háo danh
kim đồng hồ vẫn ngày đêm thầm nhắc
tích tắc tích tắc
đừng lao vào chuyện viển vông
hãy bắt chước tĩnh lặng của vầng trăng
khi tròn khi khuyết
hãy học tập cằn cỗi của cây mai
khi xuân sang đâm chồi lộc biếc
hãy noi gương từng trải của mây
gió thổi mây bay vô thường biến hoá
kim đồng hồ ngày đêm thong thả
hết phút lại đến giây
kim dài chỉ sóng kim ngắn chỉ mây
trái tim tôi vẫn ngày đêm tích tắc
như một chiếc đồng hồ


22.X.1997

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]