23.00
Đăng ngày 04/03/2023 04:40, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lê Huy Trứ vào 04/03/2023 10:19, số lượt xem: 477

Tu vì vị kỷ,
Nợ của bố thí.
Tu vì lợi tha,
Hồi hướng cúng dường.