15.00
Đăng ngày 13/03/2023 13:01, số lượt xem: 500

Tình em như bảo lửa
Đau khổ trong tim sầu
Em trang đài trông ngóng
Chờ mong anh quay về

Sao anh mãi không về?
Lòng em buồn đứt ruột
Bao hy vọng héo hon
Quay lại cùng sum vầy

Đôi môi hồng tô điểm
Em quyết giữ cho anh
Em hoàn toàn kiệt sức
Đêm ngày nhớ mong anh

Dòng lệ tràn máu đỏ
Tình buồn xé tim đau
Anh không trở về liền
Em không sống được đâu

Một ánh sao chợt tắt
Người ấy có sao không?
Hay người tôi yêu ấy
Chợt tắt trong tim tôi?

Sao không phải là tôi?
Cho người tôi yêu sống
Sao tên người ấy tắt
Giết đời tôi cô đơn