15.00
Đăng ngày 04/03/2023 11:14, số lượt xem: 186

Con ếch nằm yên trong hóc,
Nó xây cái lưng ra ngoài.
Đó là ếch sư,
Con cò ni đi quanh hòn đá.
Chờ nước cạn cứu cua độ cá,
Dưới ruộng nương sư cò cúng trái.
Trên khe suối ni ếch nghe kinh,