15.00
Đăng ngày 15/03/2023 18:50, số lượt xem: 525

Thế thất thế, thế thôi thời như thế
Thế suy tàn, cố thế thời thế thôi
Thế quốc thế, thế thời thế dựa thế
Gặp thế thời, thời thế thế thời thôi