Bài thơ chưa được ban quản trị kiểm duyệt sau khi gửi!
15.00
1 người thích
Đăng ngày 19/03/2023 05:14, số lượt xem: 35

Rượu nho đẹp toả chén pha lê
Cạn ly bôi mặc quân hành dục
Tuý đảo sa trường quân mạc tiếu
Khứ lai chinh chiến mấy ai về.