Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/12/2022 11:04, số lượt xem: 152

Mình đi mô chẳng trở về?
Qua Xuân Mai nhớ
Phượng về Hạ thương

Mình đi qua chốn vô thường
Đời như gió thoảng
Tâm lòng nhẹ tênh

Dù mình đi mãi không về
Xuân Mai nhớ trộ
Hạ về Phượng khai