Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 13:45

楊柳枝詞其九

堤上金絲著地橋,
年年贈別露痕消。
也知多少行人意,
纔得新倏厭舊條。

 

Dương liễu chi từ kỳ 09

Đê thượng kim ty trước địa kiều,
Niên niên tặng biệt lộ ngân tiêu,
Dã tri đa thiểu hành nhân ý,
Tài đắc tân điều yếm cựu điều.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Bờ dài, tơ mắc nhịp cầu thưa,
Ngấn móc tang bao bận tiễn đưa…
Lòng khách qua đường ai chẳng thế:
Vừa vin cành mới, bỏ cành xưa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bờ dài, tơ nhịp cầu thưa,
Ngấn sương bao bận tiễn đưa lệ nhoè.
Lòng lữ khách thường theo lề:
Vừa vin cành mới, quên thề cành xưa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời