Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2018 13:41

楊柳枝詞其一

斜倚東風伴夕陽,
青青倩影入池塘。
多情不與行人說,
伴著流鶯說短長。

 

Dương liễu chi từ kỳ 01

Tà ỷ đông phong bạn tịch dương,
Thanh thanh thiến ảnh nhập trì đường.
Đa tình bất dữ hành nhân thuyết,
Bạn trước lưu oanh thuyết đoản trường.


Lê Bích Ngô là bạn thân của Phan Thanh Giản. Khi Phan Thanh Giản ra kinh nhậm chức, Bích Ngô tiễn bạn có tặng mười bài thơ liên hoàn tứ tuyệt này từ viết trên lụa. Đi đến đâu Phan Thanh Giản cũng mang theo và luôn luôn treo ở chỗ quan trọng nhất trong thư trai.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Mộng Tuyết

Phe phẩy đông phong dưới ánh chiều,
Bờ ao, cành biếc bóng xiêu xiêu.
Nặng tình không gửi người qua lại,
Thỏ thẻ con oanh nói ít nhiều.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió đông phe phẩy ánh chiều,
Bờ ao, cành biếc xiêu xiêu bóng trời.
Nặng tình không gửi qua người,
Con oanh thỏ thẻ hót lời gần xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời